Grad Sveti Ivan Zelina

Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina

www.zelina.hr

Grad Sveti Ivan Zelina, Anita Findri Ratkajec, Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, e-mail: anita.ratkajec@zelina.hr

Aquapark Zelina Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, u gradiću Sveti Ivan Zelina, starom kulturnom i gospodarskom središtu Hrvatskog Prigorja. Područje je naseljeno još od brončanog doba i bogato spomenicima kulture. Danas je na glasu i zbog svojih vina te atraktivne vinske ceste, kao i brojnih turističkih manifestacija od kojih su najpoznatije Međunarodni viteški turnir te Izložba vina kontinentalne Hrvatske. Raznovrsne su mogućnosti također za sport i rekreaciju (nogomet, tenis, biciklizam, motociklizam, hokej na travi, planinarenje, ribolov i sl.), kako u okolici tako u samom gradu, gdje je nadomak centra smješten sportsko-rekreacijski centar.
Sveti Ivan Zelina se nalazi na autocesti Zagreb-Varaždin-Goričan (granica s Mađarskom), važnom prometnom pravcu koji prati Paneuropski prometni koridor Vb. Ovom prometnicom se povezuju glavni gradovi Hrvatske i Mađarske te sjever i jug zemlje. Od međunarodne Zračne luke “Franjo Tuđman” glavnog grada Zagreba udaljena je samo 32 km. Odličan prometni položaj daje jak potencijal razvoju Grada u gospodarsku, turističku i kulturnu destinaciju regije.
Opis projekta
Aqua Park Zelina je projekt gradnje kompleksa sportsko-rekreacijske namjene, procijenjen na oko 22 milijuna eura, na lokaciji na kojoj se u prošlosti nalazilo Zelinsko kupalište, na ukupnoj površini 44.547 m² u vlasništvu Grada Sveti Ivan Zelina.

Projektom je predviđeno:

• glavna zgrada s restoranom te izdvojenom dvoranom za svečanosti, wellness bar, noćni klub, prostorije uprave, spasilačke službe, sanitarno-garderobni prostori osoblja, spremišta, tehničke i ostale pomoćne prostorije
• prilazni trg ispred glavne zgrade
• 5 vanjskih bazena sa sunčalištem, tribinama i vodenim atrakcijama (vodeni dvorac, toboganski sklop s pristupnim tornjem)
• izdvojena zgrada ugostiteljskih sadržaja i sanitarnog čvora.

Izgradnja vodenog parka provest će se u četiri faze i predstavlja početak razvoja većeg turističko-sportsko-rekreacijskog centra, koji će također obuhvaćati izgradnju hotela, apartmana i kampa, s ciljem poboljšanja postojeće turističke ponude.

Glavni projekt i izvedbeni projekt su završeni i građevinska dozvola je dobivena.
Model realizacije projekta
Planirani zahvat cjelovitog projekta Aqua Park Zelina bit će realiziran u četiri etape i predstavlja početnu fazu realizacije budućeg turističkog-sportskog-rekreacijskog centra u sklopu kojeg se planira izgradnja hotela, apartmana i kampa, a s ciljem unapređenja turističke ponude.
Izrađen je glavni projekt i izvedbeni projekt te je ishođena građevinska dozvola.
Nositelj projekta Grad Sveti Ivan Zelina traži strateškog partnera za realizaciju projekta uz pravo građenja, a nisu isključeni ni ostali modeli realizacije.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
22 milijuna EUR