Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo turizma i sporta

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

www.mpgi.gov.hr; www.mint.gov.hr

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, e-mail: investicije.info@mpgi.hr; Ministarstvo turizma i sporta, e-mail: razvoj@mints.hr

Bivši hotel Krvavica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Bivši Hotel Krvavica, izgrađen 1963.-1964. godine kao centar za liječenje i rehabilitaciju djece s plućnim bolestima, nalazi se u mjestu Krvavica kraj Makarske, središtu Makarske rivijere, popularnom turističkom odredištu podno planine Biokovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, lako dostupnom autocestom Zagreb-Split-Dubrovnik i preko međunarodne zračne luke Split. Najznačajnija gospodarska aktivnost u Županiji je turizam, a samo mjesto pruža beskrajne mogućnosti za aktivan odmor (planinarske, pješačke i biciklističke staze padinama planine Biokovo), obilazak mjesta kulturne baštine, hodočasnički turizam (katolička svetišta Međugorje i Vepric). Objekt je smješten usred guste borove šume, omeđen morem s jedne strane i planinama s druge strane. Sama zgrada predstavlja jedinstven primjer moderne lječilišne arhitekture druge faze modernizma i jedno je od remek - djela hrvatske moderne arhitekture, koja se može smatrati relevantnom čak i u međunarodnom kontekstu. Prema rješenju Ministarstva kulture i medija isti je stavljen pod preventivnu zaštitu kao nepokretno kulturno dobro.
Opis projekta
Prostornim planom Općine Baška Voda je Ugostiteljsko - turistička zona Krvavica određena kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja. Površina zone je 4,90 ha, a predviđeni smještajni kapacitet iznosi do 350 kreveta koji se prema zakonskim odredbama mogu rasporediti tako da se 70% kapaciteta odnosi na hotelski smještaj, a 30% smještajnog kapaciteta na vile, a gradnja svih smještajnih kapaciteta dozvoljena je na udaljenosti 100 metara od obalnog pojasa. 45% ukupne površine ugostiteljsko turističke zone planira se za prateće sadržaje (ugostiteljske, javne i uslužne) proporcionalno smještajnim kapacitetima. Propisana je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU). Bivši Hotel Krvavica nije u komercijalnoj uporabi. Prije provedbe projekta mora se izraditi urbanistički plan.
Model realizacije projekta
Republika Hrvatska za prodaju nekretnine obvezna je objaviti javni natječaj. Detaljne informacije o statusu nekretnina bit će specificirane u javnom natječaju. Moguće je ostvariti poticaje za razvoj projekta prema uvjetima određenima u Zakonu o poticanju ulaganja (NN 63/22).