Općina Kostrena

Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

www.kostrena.hr

Općina Kostrena, Tel: +385 51 209 000, e-mail: kostrena@kostrena.hr

Dom za starije i nemoćne osobe, Kostrena Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt se nalazi u naselju Paveki, u Kostreni, Primorsko-goranskoj županiji. Općina Kostrena je najmlađa županijska općina, a smještena je u neposrednoj blizini grada Rijeke, administrativnog, urbanog i kulturnog središta županije i najveće hrvatske luke. Rijeka je dobro povezana zračnim, cestovnim i željezničkim pravcima sa čitavom Europom (Julijske Alpe i granica s Austrijom udaljene su manje od dva sata vožnje automobilom). Kostrena je dio poznatog Kvarnerskog zaljeva, popularnog turističkog područja sa 150-godišnjom poviješću koja nudi neprocjenjivu kombinaciju mora, otoka i planina na iznimno malom prostoru. Razvijene šetnice i mirisni vrtovi, stoljetni parkovi i vrhunska zdravstvena služba sve su u funkciji obnove zdravlja i energije, što čini Kostrenu vrlo atraktivnom za život i stalni boravak.
Opis projekta
Starenje stanovništva dugoročni je trend prisutan u posljednjih nekoliko desetljeća u Europi, uz stalno povećanje broja stanovnika sa 65 i više godina u svim državama članicama EU.

Kao rezultat ovog trenda, potražnja za domovima za starije i nemoćne osobe raste u Europi, pa jednako tako i u Hrvatskoj koja je u visokoj fazi demografske tranzicije. S ciljem rješavanja tog problema Općina Kostrena planira ovaj projekt koji uključuje izgradnju kompleksa na zemljištu od 13.188 m² u njezinom vlasništvu. Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Primorsko-goranske županije i očekuje se da će u županiji povećati postojeće smještajne kapacitete za starije osobe za 10%.

Projekt predviđa izgradnju smještajnih kapaciteta za 150 korisnika svih razina funkcionalnosti, uključujući one koji pate od demencije, Alzheimerove bolesti te gerijatrijske korisnike palijativne skrbi.

Cijeli kompleks je zamišljen u 4 dilatacije na 5 katova povezanih hodnicima i mostovima. Kompleks će imati bruto razvijenu površinu od 8.608 m² sa sljedećim kapacitetima: stambeni dio (20 soba), stacionar (66 soba), pacijenti sa Alzheimerovom bolesti (20 soba), palijativna skrb (11 soba) i dnevni centar (3 sobe).

Kao poticaj Općina Kostrena nudi budućem investitoru izuzeće od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 12 EUR/m3 građevine.

Građevinska dozvola je izdana u 11. travnja 2018.
Model realizacije projekta
Pravomoćna građevinska dozvola je ishođena u svibnju 2018. godine, valjanost iste produžena do svibnja 2024. godine. Pravo građenja, a također je prihvatljivo javno-privatno partnerstvo.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
13,5 milijuna EUR