Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

www.mpgi.gov.hr

e-mail: investicije.info@mpgi.hr

Jurjeva luka Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Smješteno u južnoj Dalmaciji Lastovo je najveći otok u lastovskom arhipelagu koji broji 46 malih otoka i hridi, a ujedno je i najudaljeniji naseljeni otok. Kao najšumovitiji hrvatski otok (70% površine pokriveno je šumom) s netaknutom i izuzetno lijepom prirodom Lastovo je 2007. proglašeno parkom prirode. Površina otoka iznosi oko 40 km2, a obalna dužina oko 48 km. Lastovo je trajektno vrlo dobro povezano s glavnim turističkim mjestima u srednjoj i južnoj Dalmaciji - poznatim gradovima Splitom i Dubrovnikom, kao i s otocima Mljetom i Korčulom.
Opis projekta
Vlasnik projekta je Republika Hrvatska koja namjerava razvijati turistički kompleks u dvije zone koji uključuje sljedeće kapacitete:

1. Turistička zona Jurjeva luka ukupne površine oko 93.000 m² predviđena za turističko-ugostiteljsku zonu kapaciteta 500 kreveta od čega je 70% u hotelima i 30% u vilama, te rekreacijsku zonu na dijelu pomorskog dobra ukupne površine oko 20.000 m² u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene - luka nautičkog turizma – vezovi
2. Turistička zona u uvali Kremen ukupne površine 117.365 m² predviđena je za luku nautičkog turizma kapaciteta 400 vezova i izgradnju pratećih sadržaja.

Planirani kapaciteti u skladu su s Prostornim planom uređenja Jurjeva luka i Urbanističkim planom uređenja-Jurjeva luka.
Model realizacije projekta
Područje Jurjeve luke nalazi se u Parku prirode Otoci Lastovo i postupak provedbe projekta mora biti u skladu s propisima o zaštiti prirode. Ovo je područje opremljeno osnovnom infrastrukturom (prometnice, vodoopskrba, opskrba električnom energijom) a razvoj projekta zahtijevat će izgradnju dodatne komunalne infrastrukture. Dijelovi zemljišta u okviru projekta izdvojeni su iz šumarskogospodarske osnove Republike Hrvatske i sukladno Zakonu o šumama odabrani investitor je dužan platiti naknadu u iznosu koji će utvrditi Hrvatske šume d.o.o.