Nositelj projekta Odašiljači i veze d.o.o. društvo je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, vodeći je pružatelj usluga nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture, koja korisnicima pruža usluge povezivanja kroz pouzdane digitalne mreže i platforme za odašiljanje i prijenos signala, distribuciju sadržaja te prijenos podataka kroz svjetlovodnu internetsku mrežu. OIV nudi usluge satelitskog prijenosa, kao i multimedijske usluge, OTT usluge, IOT usluge kao i profesionalne radijske usluge.

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

www.oiv.hr

Odašiljači i veze, Dario Kaurić, Savjetnik za materijalnofinancijske i opće poslove, e-mail: dario.kauric@oiv.hr

KAMPUS ŽITNJAK Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt je smješten u Zagrebu, najvećem gradu i glavnom gradu Republike Hrvatske. Zagreb je sjedište središnjih državnih i upravnih tijela.

Prometne veze, koncentracija industrije, znanstvenih i istraživačkih institucija te industrijska tradicija temelj su vodeće gospodarske pozicije u Hrvatskoj.

Grad je također poznat po visokoj kvaliteti života, muzejima, sportskim i kulturnim događanjima.
Opis projekta
Na građevinskoj čestici površine od 13.366 m² planira se izgradnja poslovne zgrade s antenskim tornjem i podatkovnim centrom te sa rezerviranim prostorom za izgradnju multimedijskog centra u budućnosti. Prema prostornom planu, zemljište je u građevinskoj zoni poslovne namjene, koja omogućuje izgradnju zgrade do osam katova iznad zemlje kao i dvije podzemne etaže. Zemljište već ima sve infrastrukturne priključke (plin, voda, parovod, kanalizaciju, struju sa srednjonaponskim priključkom dovoljnog kapaciteta), a povezano je jezgrenom mrežom optičkih vlakana. Zemljište je udaljeno samo 5 minuta od autoceste i cca 10 minuta od zračne luke Zagreb.

Predviđeno ovim projektom (sve u jednoj fazi):

• uredski prostor za 300 zaposlenika OIV-a sa s pratećim sadržajima: restoran/dvorana za cca 200 osoba i cafe (hrana, sastanci, prezentacije); ukupno površine za ugostiteljstvo cca 820 m²,
• izgradnja uredskog prostora predviđenog za najam i pratećih sadržaja za više od 300 djelatnika na približno 4.300 m² (GBP) uredskog prostora,
• prostor za antene i odašiljače na ugrađenom antenskom stupu na zgradi do ukupne visine cca 64 metra,
• nadzemna višeetažna otvorena garaža za cca. 282 vozila na cca 7.380 m² (GBP),
• podatkovni centar (Data centar) kapaciteta cca. 150 standardnih polica 42u standardnih ormara (standard racks) s pratećom infrastrukturom.

Predviđeno za budućnost: Multimedijski centar na približno 4.000 m².
Model realizacije projekta
Procijenjena vrijednost izgradnje projekta je do 35,5 milijuna EUR, a projekt je moguće razvijati kroz strateško partnerstvo, pravo korištenja kao i kroz pravo plodouživanja. Dobivena je građevinska dozvola i napravljen troškovnik radova. U tijeku je izrada izvedbenog projekta.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
35,5 milijuna EUR