Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

www.mpgi.gov.hr

Uprava pomorstva, e-mail: uprava.pomorstva@pomorstvo.hr, Marijana Iviček, e-mail: marijana.ivicek@pomorstvo.hr

Luka nautičkog turizma Crikvenica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Crikvenica je poznato turističko odredište na Kvarneru, odnosno sjevernom dijelu Jadrana, 35 km od Rijeke - regionalnog središta i najveće morske luke u Hrvatskoj. Izgradnja luke nautičkog turizma Marina Crikvenica predviđena je u centru grada na ušću Dubračine. U okolnom području nalaze se brojni turistički sadržaji: hoteli, restorani, suvenirnice, plaže, šetnice i zelene površine. Luka nautičkog turizma će biti povezana s državnom cestom D8 (također poznatom kao Jadranska turistička cesta, koja vodi od Rijeke do Dubrovnika i granice s Crnom Gorom, u ukupnoj dužini od 644 km. Čvor autoceste A7 (Rijeka- Slovenija) je od Crikvenice udaljen 15 km, dok je najbliža zračna luka (Zračna luka Rijeka na otoku Krku) udaljena 20 km.
Opis projekta
U centru grada Crikvenica planirana je luka nautičkog turizma Marina Crikvenica, uz mogućnost dodatnog proširenja projekta, odnosno izgradnju pratećih objekata uz samu luku. Projekt procijenjene vrijednosti 12 milijuna eura predviđa izgradnju do 200 vezova s 5 sidara, za prihvat brodova do 20 metara. Ukupna površina pomorskog dobra (kopneni i morski dio) koji se daje u koncesiju iznosi 9,6 ha i obuhvaća:

• Osnovni dio - luku i vezove (LN1) na površini od 8,6 ha u centru Crikvenice
• Dislocirani dio - servis i sl. radovi (LN2) na površini od 10 ha.

Pomorsko dobro, odnosno dio zemljišta koji se odnosi na izgradnju luke (LN1 i LN2) i za koji je ishođena lokacijska dozvola u vlasništvu je Republike Hrvatske. Osim luke nautičkog turizma, Urbanistički plan uređenja Crikvenica-Centar (UPU) na prostoru uz luku (LN1) predviđa mogućnost izgradnje dodatnih sadržaja poput restorana, kafića, barova, trgovina i parkinga za 340 vozila. Zemljišne čestice na kojima je moguća izgradnja dodatnih sadržaja u vlasništvu je Grada Crikvenice, što znači da će odabrani investitor u dogovoru s Gradom kao vlasnikom imati mogućnosti proširenja projekta.

Realizacija ovog projekta značajno će izmijeniti izgled i turističku ponudu Crikvenice, a obzirom na činjenicu da je Hrvatska vrlo traženo nautičko odredište, projekt ima veliku atraktivnost i potencijal.
Model realizacije projekta
Izgradnja i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Crikvenica, odnosno pomorskog dobra daje se u koncesiju na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Koncesionar će biti odabran na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o poticanju ulaganja (NN 63/22) za ovaj projekt moguće je ostvariti poticaje. Po zaprimanju Pisma inicijative Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisat će javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
12 milijuna EUR