Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

www.ppa.hr

Lučka uprava Ploče, Tomislav Batur, Ravnatelj, e-mail: tomislav.batur@ppa.hr

Luka Ploče Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Opis projekta
• Morska luka od međunarodne gospodarske važnosti za Republiku Hrvatsku
• Glavna vrata Paneuropskog koridora Vc
• Lučkim područjem upravlja Lučka uprava Ploče, osnovana od Vlade Republike Hrvatske
• Druga najveća luka u Hrvatskoj po prometu
• Kapacitet luke 5,5 milijuna tona generalnih tereta, kontejnera, rasutih i tekućih tereta
• 5.015.062.056 tona prometa u prvih 11 mjeseci 2022. godine
• Ukupna površina luke: 230 hektara (izgrađeno 170 hektara)
• Pristup cestovnim i željezničkim mrežama koje povezuju Jadran, Mediteran i Srednju Europu.
Model realizacije projekta
ZAVRŠENE INVESTICIJE: • 108,80 milijuna eura uloženo u luku u okviru Projekta integracije trgovine i transporta (2006.-2016.) financiranog od Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke: – Prva faza novog kontejnerskog terminala kapaciteta 60.000 TEU, – Prva faza novog terminala rasutih tereta kapaciteta 4,6 milijuna tona, – Ulazni terminal s parkiralištem, administrativnim zgradama i kontrolnom stanicom, – Ostala infrastruktura (ceste, željeznica, odvodnja, otpadne vode i napajanje), – Moderni elektronički sustav lučke zajednice; • 61 milijuna eura uloženo u suprastrukturu luke od koncesionara LUKA PLOČE d.d.; • Ukupno dosadašnje ulaganje od oko 73.400.000,00 eura u novi terminala tekućih tereta s trenutno izgrađenim kapacitetom od 176.000,00 m3 spremnika za naftne derivate (CPP). 10 MILIJUNA EURA INVESTICIJE U TIJEKU: • Faza III. (grupa 23) novog terminala za tekuće terete s 37.000,00 m3 naftnog skladišnog kapaciteta (CPP). • Izrada projektne dokumentacije novog veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin. BUDUĆE INVESTICIJE: • Faze IV., V. i VI., novog terminala s tekućim teretom, čijom izgradnjom će se povećati naftni skladišni kapaciteta (CPP) za 130,000 m3, te izgradnja 44.000,00 m3 za skladišnog kapaciteta za ukapljeni naftni plin; • Izgradnja veza za naftne derivate i ukapljeni naftni plin s prihvatom tankera nosivosti do 88.000 dwt; • Faza II. i III., izgradnje kontejnerskog terminala, povećanje ukupnog kapaciteta do 200.000 TEU; • Druga faza izgradnje terminala rasutih tereta, povećanje ukupnog kapaciteta terminala na 6 milijuna tona; • Infrastruktura za logistiku i usluge s dodanom vrijednošću. MOGUĆNOSTI ULAGANJA: Zainteresirani investitori mogu ulagati na 60 ha slobodnog lučkog zemljišta na temelju koncesije koja se dodjeljuje putem javnog natječaja.