Lučka uprava Slavonski Brod

Šetalište braće Radić 19a, 35000 Slavonski Brod

www.lucka-uprava-brod.hr

Lučka uprava Slavonski Brod, Marijan Jurić, Ravnatelj, e-mail: info@lusb.hr

LUKA SLAVONSKI BROD – izgradnja brodogradilišta za potrebe servisiranja brodova Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Luka Slavonski Brod je smještena na lijevoj obali rijeke Save, 4 km jugoistočno od grada Slavonskog Broda, na granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u neposrednoj blizini čvorišta željezničkog koridora X i cestovnog koridora Vc te je međunarodna ulazna luka Europske Unije. Luka ima direktan pristup cestovnoj i željezničkoj mreži, čime se uz pretovar i skladištenje omogućava preusmjeravanje tereta na unutarnje plovne putove prema Dunavu i Crnom moru te dalje željeznicom prema najvećim hrvatskim morskim lukama Rijeka, Ploče, Split i Zadar.
Opis projekta
U cilju stvaranja preduvjeta za dinamičniji rast aktivnosti luke Slavonski Brodu nositelj projekta, Lučka uprava Slavonski Brod, koja upravlja i razvija predmetnu luku na rijeci Savi (od 207-467 rkm) na površini od 90 hektara je u fazi realizacije investicijskog ciklusa od oko 17 milijuna eura koji uključuje izgradnju luke i pratećih sadržaja kao i uređenje šireg lučkog područja sa svom potrebnom infrastrukturom (do sada je oko 80% lučke infrastrukture izgrađeno). Trenutačno su u funkciji naftni terminal za prekrcaj sirove nafte s dva pretakališta i terminal za rasute terete za prekrcaj kamena, šljunka, pijeska i dr. Potpisan je i ugovor s koncesionarom za izgradnju termoelektrane - toplane i tvornice bioetanola u lučkom području. Također su izgrađeni i terminali za pretovar generalnih tereta:
• vez 3, dužine 120 m s manipulativnim platoom ukupne površine 3.910 m²
• vez 4, dužine 107 m i vez 5, dužine 122 m sa manipulativnim platoom površine 1.700 m²
• kontejnerski terminal površine 1.400 m²
• industrijska cesta unutar lučkog područja u dužini od 1.454 m
• kolosijek na kontejnerskom terminalu u dužini od 506 m
• vaga zgrada

Jedan od planiranih projekata je i izgradnja brodogradilišta na površini od 30.000 m² za potrebe servisiranja i popravka brodova čime će se brodarima koji su na rijeci Savi omogućiti i izgradnja novih brodova uz osiguran know-how metalne industrije, tradicionalno najzastupljenijem sektoru u Slavonskom Brodu u kojem od 1921. godine djeluje tvrtka Đuro Đaković jedna je od glavnih nositelja razvoja strojogradnje i metalne industrije u Hrvatskoj.

Pored navedenog projekta za koji se traži koncesionar dugoročni rast potražnje lučkih usluga osigurat će i planirana izgradnja cestovne mreže duž obale i kontejnerskog terminala kapaciteta do 200.000 tona tereta te pomoćnih objekata, Ro - La terminala za prekrcaj kamiona na niskopodne vagone s kapacitetom za prijem/otpremu 20 niskopodnih vagona kao i terminala za tekuće terete i terminala za opasne terete. Izgradnjom planiranih kapaciteta omogućit će se pretovar i manipulacija i do 1.500.000 tona tereta godišnje.
Model realizacije projekta
Traže se partneri za ulaganje u servisno brodogradilišta, kroz model koncesije na rok od 5 do 25 godina, a uz odobrenje Vlade RH i do 50 godina. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 10 milijuna eura. Realizacija projekta uključivat će i izradu Studije utjecaja na okoliš.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
10 milijuna EUR