Odašiljači i veze d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

www.oiv.hr

Odašiljači i veze, Dario Kaurić, Savjetnik za materijalno-financijske i opće poslove, e-mail: dario.kauric@oiv.hr

Podatkovni centar Deanovec (Data center Deanovec) Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt se nalazi u malom mjestu Deanovec u Zagrebačkoj županiji, blizu Ivanić-Grada. Sama Županija smještena je u središnjoj Hrvatskoj te na zapadu, jugu i istoku graniči s gradom Zagrebom (razlog za nadimak “Zagrebački prsten”), zbog čega ima vrlo dobro razvijenu prometnu infrastrukturu. Najveća hrvatska međunarodna Zračna luka Franjo Tuđman nalazi se u također u Zagrebačkoj županiji kroz koju prolazi nekoliko najvažnijih državnih autocesta (A1, A2, A3 i A4), kao i ključne željezničke rute, osiguravajući time izvrsnu povezanost županije sa ostatkom Hrvatske i Europom.
Opis projekta
Cilj projekta je izgradnja i upravljanje najvećim zelenim i od telekoma neovisnim podatkovnim centrom u regiji koji će obogatiti ponudu usluga kolokacije i drugih standardnih usluga podatkovnih centara za poduzeća, hiperskalere, telekomunikacijske tvrtke, pružatelje cloud usluga, usluga dobave sadržaja za privatni i državni sektor. Nositelj projekta posjeduje 12 hektara zemljišta koje je nekada bilo korišteno za emitiranje srednjeg i kratkog vala, a većina zemljišta sada je dostupna za nove namjene. Na lokaciji se nalazi stanica za povezivanje sa satelitima, kao i zgrada koja se dijelom može koristiti i za novi podatkovni centar. Ostatak zemljišta (100.000 m²) može se koristiti za novi projekt Data centra “DEANOVEC” (snage do 20 MW, modularni i skalabilni) i za izgradnju solarne elektrane (do 10 MWp).

Lokacija je udaljena samo 10 minuta od autoceste i 30 minuta od zračne luke Zagreb, a povezana je s optičkom jezgrenom mrežom, dok je postojeću vezu s dalekovodnom električnom infrastrukturom moguće dodatno proširiti. Zemljište se nalazi na području s niskim umjerenim seizmičkim rizikom (opasnost od potresa znatno je niža od opasnosti potresa u Zagrebu).
Model realizacije projekta
Procijenjena vrijednost projekta je do 120 milijuna EUR. U tijeku je izrada pred investicijske studije, a nositelj projekta traži strateškog partnera/e za dizajniranje, izgradnju i upravljanje podatkovnim centrom. Zakon o poticanju ulaganja (NN 63/22) uređuje poticaje za aktivnosti poslovne podrške za centre za razvoj informacijsko- komunikacijskih sustava i softvera (razvoj i primjena informacijskih sustava, odvajanje informacija upravljanje sustavima, razvoj telekomunikacijskih mrežnih operativnih centara, razvoj i primjena novih softverskih rješenja). Mogućnosti preuzimanja električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom omogućena je odredbom članka 44. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21). Osim što je istim propisano da su opskrbljivači dužni preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom, također je propisano na koji način se utvrđuje vrijednost preuzete električne energije od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
120 milijuna EUR