Općina Vojnić

Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić

www.vojnic.hr

Općina Vojnić, Nebojša Andrić, Općinski načelnik, e-mail: opcina@vojnic.hr

POSTROJENJE KOGENERACIJE NA BIOMASU, Vojnić Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt izgradnje kogeneracijskog postrojenja na biomasu nalazi se u općini Vojnić u jugoistočnom dijelu Karlovačke županije koja je smještena u centralnom dijelu Republike Hrvatske, na raskrižju najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s jadranskom obalom. Županija graniči s Republikom Slovenijom na sjeverozapadu i Bosnom i Hercegovinom na jugoistoku. Blizina Zagreba (54 km), glavnog grada Hrvatske i najjačeg gospodarskog središta, kao i Rijeke (110 km), najveće hrvatske morske luke te najveće zračne luke „Franjo Tuđman“ (80 km) obilježila je razvoj županije kao velikog proizvodnog područja. Sjedište županije je grad Karlovac.
Opis projekta
Nositelj projekta Općina Vojnić posjeduje zemljište od 25.371 m² predviđeno za proizvodnju električne i toplinske energije iz drvne biomase i peleta.

Projekt uključuje izgradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu snage 1000 kW (maksimalne dimenzije 42,45 x 24,70 m) zajedno s nadstrešnicom za biomasu, pogonom za proizvodnju peleta, kolnom vagom i portom (ukupna neto i bruto površina svih objekata koji se odnose na projekt su: neto 647,45 m²; bruto: 1.276,26 m²). Prema procjeni iz glavnog projekta za očekivati je isporuku od 7.200 MWh električne energije iz obnovljivih izvora, koji će se slati u mrežu i 16.800 MWh toplinske energije.

Potencijalna potražnja za električnom i toplinskom energijom proizvedenoj u postrojenju temelji se na potrebama lokalne drvne industrije (pilana se nalazi u neposrednoj blizini kogeneracijskog postrojenja) za sušaru i parionu drvne mase te za proizvodnju peleta u sklopu postrojenja. Dobivena toplinska energija iz postrojenja mogla bi se još koristiti za potrebe lokalnih vlasti za grijanjem javnih objekata tijekom sezone grijanja i grijanjem vode u Aquaparku tijekom ljetnih mjeseci.

Općina planira, na komercijalnoj bazi, zamijeniti postojeće sustave grijanja (lož ulje) toplinskom energijom u svim javnim ustanovama, počevši od zgrade Općine, doma kulture, dječjeg vrtića, osnovne škole, doma zdravlja, Crvenog križa, vatrogasnog doma, ureda županije i ispostava drugih državnih tijela, komunalna poduzeća u vlasništvu Općine i ostalih javnih institucija.
Model realizacije projekta
Vrijednost ulaganja procijenjena je na oko 7,4 milijuna eura. Građevinska dozvola ishođena u travnju 2019. je istekla te je treba ponovno ishoditi. Kao model transakcije Općina Vojnić nudi prodaju, pravo građenja ili čisti najam zemljišta u obuhvatu projekta.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
7,4 milijuna EUR