Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Grad Pula

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb; Grad Pula, Forum 1, 52000 Pula

www.mpgi.gov.hr; www.pula.hr

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, e-mail: investicije.info@mpgi.hr; Grad Pula, e-mail: info@pula.hr

Projekt Saccorgiana Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Kratki opis lokacije


Potencijal lokacije
Projekt je pokrenulo Ministarstvo turizma i sporta na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, koje je prepoznalo Istarsku županiju, najrazvijeniju turističku regiju u Hrvatskoj, kao područje s velikim potencijalom za rast turizma u budućnosti. Pored izvrsnih međunarodnih prometnih veza (autocesta Istarski “Y” povezuje Istru s autocestama u Sloveniji, Italiji i Austriji, a međunarodna zračna luka u Puli izravnim letovima spaja županiju s glavnim gradovima u Europi) u proteklom desetljeću bila su intenzivna ulaganja u izgadnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, prvenstveno hotela visoke kategorije, što je rezultiralo značajnim povećanjem hotela s 5 zvjezdica (ukupno 5) i 4 zvjezdice (ukupno 43). Potaknuto novim ulaganjima, s ciljem preobrazbe županije u cjelogodišnju destinaciju uz stalan rast turističkog sektora (2019. godine županija je ostvarila više od 25,4 milijuna noćenja ili gotovo 29% noćenja u Republici Hrvatskoj), realizacijom projekta Saccorgiana očekuje se da će se zadovoljiti sve veća potražnja za visokokvalitetnim smještajnim kapacitetima. Blizina širokog spektra turističkih atrakcija, s naglaskom na sportski turizam (2 golf terena, Međunarodni ATP turnir u Umagu, lov, ribolov i ronjenje), kulturni turizam (uključujući nastupe svjetski poznatih umjetnika u izvanrednom rimskom amfiteatru Vespazijana - Arena Pula) i eno-gastro turizam, doprinose atraktivnosti područja projekta. Ova mirna turistička zona udaljena samo 3 km od centra grada, smatra se jednim od najprestižnijih dijelova Grada Pule.
Opis projekta
Prema prostornoj dokumentaciji, Saccorgiana je greenfield projekt koji predviđa razvoj novog turističkog kompleksa, hotela i kampa s ukupnim kapacitetom do 1.544 kreveta, kategorije 4/5 zvjezdica, što uključuje catering, zabavu te dodatne ugostiteljske i turističke objekte.

Ukupna površina obuhvata projekta za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta je 12,7 ha i u vlasništvu je Republike Hrvatske i Grada Pule. Pomorsko dobro uz područje obuhvata projekta je utvrđeno i upisano u zemljišne knjige. Sjeverni dio projektnog zemljišta identificiran je kao arheološko nalazište.
Model realizacije projekta
Za razvoj ovog projekta Republika Hrvatska raspisat će javni natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o poticanju ulaganja (NN 63/22) ovaj se projekt može kvalificirati za poticaje za ulaganje.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
80 milijuna EUR