Općina Viškovo

Vozišće 3, 51216 Viškovo

www.opcina-viskovo.hr

Općina Viškovo, Sanja Udović, Načelnica, Tel: +385 51 503 770, e-mail: nacelnica@opcina-viskovo.hr

Sportska dvorana Viškovo Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt je smješten u općini Viškovo, u blizini grada Rijeke, administrativnog i gospodarskog središta Primorsko-goranske županije te najznačajnije hrvatske morske luke. Rijeka je moderni grad s dugom tradicijom i izraženim utjecajima povijesti na arhitekturu i kulturu. Viškovo je nekada bilo dio grada Rijeke, a danas je samostalna općina sa 16.000 stanovnika.

Osim što je smješteno u predivnoj prirodi, prednosti ove lokacije također su blizina najpoznatijih turističkih odredišta na Kvarneru (Opatije i Lovrana), kao i blizina državne granice sa Slovenijom i Italijom.
Opis projekta
Gradnja sportske dvorane je predviđena na zemljištu površine 7.155 m² u vlasništvu Općine Viškovo, a nalazi se u sportskoj i rekreacijskoj zoni Halubjan.

Projekt je zamišljen kao izvedba multifunkcionalne dvorane sa sportskim, poslovnim i komercijalnim sadržajima, što će omogućiti podizanje kvalitete življenja lokalnog stanovništva, ali i stanovništva u široj okolici, organiziranjem sportskih, poslovnih i kulturnih aktivnosti i događanja.

Usvojen je Detaljni plan uređenja tog područja.
Model realizacije projekta
Općina Viškovo, kao nositelj projekta procijenjenog na približno 6,5 milijuna eura, traži partnera odnosno suinvestitora za gradnju i održavanje dvorane prema modelu koji će biti određen javnim natječajem. Izrađeno je idejno rješenje, a budući koraci uključuju izradu glavnog projekta te ishodovanje građevinske dozvole.
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
6,5 milijuna EUR