Grad Zadar

Narodni trg 1, 23000 Zadar

www.grad-zadar.hr

Grad Zadar, Darko Kasap, Pročelnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, e-mail: darko.kasap@grad-zadar.hr

Vrata Zadra Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Potencijal lokacije
Projekt Vrata Zadra se nalazi u sjevernom dijelu Dalmacije, u gradu Zadru, sjedištu Zadarske županije. Područje je lako dostupno cestom, morem i zrakom. Osim državne autoceste ovdje je trajektna luka s linijama za otoke sjeverne i srednje Dalmacije te Italiju, kao i zračne luke s niskobudžetnim letovima.
Opis projekta
Nositelj projekta, Grad Zadar, planira revitalizaciju i stvaranje nove urbane jezgre na prostoru kontaktne zone između povijesnog centra i novog dijela grada Zadra, poznatog kao šire područje Ravnica. Trenutno se na zemljištu u okviru obuhvata projekta nalazi nekoliko zapuštenih kulturnih i sportskih objekata, stara utvrda, lučica i dva kanala.

Neki od postojećih objekata povijesne vrijednosti predviđeni su za obnovu, dok je na najvećem dijelu područja planirana izgradnja novih infrastrukturnih i gospodarskih objekata, koji će transformirati prostor u moderno gradsko središte s kulturnim, trgovačkim, zabavnim i turističkim (hotelskim) sadržajima te sportskim i rekreacijskim površinama na 18,9 hektara kopnenog i 11,2 hektara morskog područja.
Model realizacije projekta
Model transakcije za zemljište namijenjeno izgradnji poslovnih i drugih objekata temeljio bi se na pravu građenja na rok do 99 godina. Ovisno o interesu, budući strateški partner mogao bi sudjelovati u razvoju cijelog projekta ili samo u razvoju komercijalnih sadržaja. Moguće je ostvariti poticaje za razvoj projekta prema uvjetima određenima u Zakonu o poticanju ulaganja (NN 63/22). U obuhvatu projekta, uz pomorsko dobro, uključene su i čestice zemljišta u vlasništvu Grada Zadra i Republike Hrvatske. Nakon odabira strateškog partnera Grad Zadar planira podnijeti zahtjev za dobivanje statusa projekta od strateškog značaja, sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 29/18, 114/18).
Procijenjena vrijednost investicijskog projekta
približno 110,8 milijuna EUR