Arhiva projekata

Naziv projekta Procijenjena kapitalna vrijednost u HRK (PDV nije uključen)
Dom za starije i nemoćne | Senj | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 37.520.000
Palača Bigatto | Buzet | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 15.000.000
Javna rasvjeta | Pazin | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 19.575.000
Active Park | Medulin | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 162.368.991
Specijalna bolnica | Lipik | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 55.300.000
Zračna luka Zagreb | JPP registar ugovora Ugovoreni 1.420.800.000
Sportska dvorana Varaždin | JPP registar ugovora Ugovoreni 177.174.280
Dogradnja škole u VŽ (III.iskaz– G.1) | JPP registar ugovora Ugovoreni 27.628.610
Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz – G.5) | JPP registar ugovora Ugovoreni 39.685.001
Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz– G.4) | JPP registar ugovora Ugovoreni 13.939.404
Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz – G.3) | JPP registar ugovora Ugovoreni 16.065.311
Dogradnja škole u VŽ (II.iskaz–G.1-2) | JPP registar ugovora Ugovoreni 31.932.259
Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.3-4) | JPP registar ugovora Ugovoreni 40.560.479
Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.2) | JPP registar ugovora Ugovoreni 18.427.258
Dogradnja škole u VŽ (I.iskaz–G.1) | JPP registar ugovora Ugovoreni 49.677.685
Rekonstrukcija zgrade VŽ | JPP registar ugovora Ugovoreni 8.976.983
Autobusni kolodvor Osijek | JPP registar ugovora Ugovoreni 120.000.000
Gimnazija Koprivnica | JPP registar ugovora Ugovoreni 69.566.786
Arena Split | JPP registar ugovora Ugovoreni 504.000.000
Trg pravde – Zagreb Odobreni 1.350.000.000
Varaždinska županija – škole Odobreni 107.037.904
Neuropsihijatrijska bolnica “dr. Ivan Barbot” Popovača Odobreni 125.500.000
Javna rasvjeta | Novi Vinodolski | JPP registar ugovora Ugovoreni 4.194.298
Javna rasvjeta – Općina Kostrena | JPP registar ugovora Ugovoreni 1.831.873
Koprivnica – škole Odobreni 100.000.000
Hrvatski državni arhiv | Zagreb | JPP namjera provedbe Namjera provedbe 138.000.000
Javna rasvjeta – Grad Kraljevica | JPP registar ugovora Ugovoreni 4.160.000
Suma 4.658.922.122