prosinac 23, 2020

NOVI ZAKON O STRANCIMA STUPA NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2021.

work permit

Krajem studenoga 2020. godine, Hrvatski sabor izglasao je novi Zakon o strancima koji stupa na snagu od 1. siječnja 2021. godine, a kojim se predviđa novi model zapošljavanja stranaca.

Naime, sukladno važećem Zakonu o strancima Vlada je donosila Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja.

Novi model zapošljavanja obuhvaća obvezu poslodavaca da se za pronalaženje radne snage prvo moraju obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provođenja testa tržišta rada. U slučaju da u Republici Hrvatskoj nema raspoložive radne snage, poslodavac može podnijeti zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, koja će službenim putem zatražiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje će, prije izdavanja mišljenja, provjeriti uvjete propisane Zakonom koje poslodavac mora ispuniti da bi nadležna policijska uprava odnosno postaja mogla izdati dozvolu za boravak i rad za državljanina treće zemlje.

Novi Zakon predviđa i iznimku od provedbe testa tržišta rada na način da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinih gospodarskih djelatnosti donijet odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada.

Također, neće biti potrebno provoditi test tržišta rada niti za sezonska zanimanja u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine.

Bez provedbe testa tržišta rada i bez mišljenja područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a na zahtjev državljanina treće zemlje ili poslodavca, Ministarstvo unutarnjih poslova, putem policijske uprave odnosno policijske postaje, može izdati dozvolu za boravak i rad između ostalog ključnom osoblju u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima, državljaninu treće zemlje radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, visokokvalificiranom državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za izdavanje EU plave karte, državljaninu treće zemlje pružatelju usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a i ne radi se o povezanim društvima , državljaninu treće zemlje koji je rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik premješten unutar društva, državljaninu treće zemlje premještenom unutar društva u svrhu dugoročne mobilnosti, državljanima trećih zemalja koji dolaze na određeno razdoblje za obavljanje određenih poslova sukladno sporazumima koje je Vlada zaključila s trećim zemljama, državljaninu treće zemlje koji dolazi radi provođenja strateških investicijskih projekata ili je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, te ostalim nužnim osobama, osim osobama koje su premještene unutar društava, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.

Ovim Zakonom propisuje se i mogućnost reguliranja privremenog boravka takozvanim digitalnim nomadima, odnosno strancima koji obavljaju poslove digitalnim putem za inozemne poslodavce.

Više