Dokumentacija za nadmetanje-u postupku nabave stalnog pristupa internetu i govorne usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži i tehnička specifikacija

Dokumentacija za nadmetanje-u postupku nabave stalnog pristupa internetu i govorne usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži i tehnička specifikacija