Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13