travanj 23, 2019

OSNIVANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NA DALJINU (ON-LINE)

20. travnja 2019. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru koje omogućuju osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) elektroničkim putem – preko aplikacije e-osnivanje na daljinu („on-line“), a koja će biti povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Predviđeno je da aplikacija e-osnivanje bude dostupna građanima za korištenje od 1. rujna 2019. godine.

Zakonima se također snižava iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. na 5.000,00 kn; umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše pet članova; napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti kojima se društvo bavi; ukida se obveza deponiranja potpisa; uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora); brišu odredbe o rezervaciji imena ili naziva; te se skraćuje rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar kada je podnesena uredna i po sadržaju osnovana prijava za upis s prilozima – s 15 dana na pet radnih dana.