lipanj 18, 2019

Predstavljeni OECD-ovi pregledi investicijske i regulatorne politike Hrvatske

Dva nova OECD-ova izvješća o Hrvatskoj – pregled investicijske politike i pregled regulatorne reforme — predstavljena su danas u Zagrebu na inauguracijskom skupu u nazočnosti Zdravke Bušić, državne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, i Darka Horvata, ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ta izvješća donose ciljane preporuke koje će pomoći hrvatskoj vladi da istakne prednosti svojega strateškog položaja i programa reformi. Ona su rezultat sveobuhvatnog dvogodišnjeg procesa istraživanja, analize i dijaloga kojega je vodio OECD u suradnji s Europskom komisijom, Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, drugim tijelima državne uprave, privatnim sektorom i socijalnim partnerima.

Pregled regulatorne politike Hrvatske ocjenjuje sposobnost Hrvatske da oblikuje svoje propise, evidentirajući regulatorne politike, institucije i alate za kreiranje i provedbu zakona i propisa, uključujući i politike pojednostavnjivanja administracije, prethodnu i naknadnu ocjenu propisa, praksu uključivanja zainteresiranih subjekata, državne aranžmane na više razina i porezne režime za mala poduzeća.

Pregled investicijske politike Hrvatske procjenjuje klimu za domaća i strana ulaganja u Hrvatskoj, njezinu sposobnost poštivanja načela otvorenosti, transparentnosti i nediskriminacije i njezinu konvergenciju s politikom OECD-a, uključujući praksu odgovornog poslovnog ponašanja. Isti je izrađen kao odgovor na hrvatski interes za pristupanje OECD-ovoj Deklaraciji o međunarodnom ulaganju i multinacionalnim poduzećima.

Pregled regulatorne politike i pregled investicijske politike Hrvatske financirala je Europska unija putem Programa za potporu strukturnim reformama, a izradio ih je OECD u suradnji sa Službom Europske komisija za potporu strukturnim reformama.

“Kroz suradnju s OECD-om identificirali smo naše jake strane, ali i izazove s kojima se suočavamo u kontekstu naših nastojanja za daljnjim jačanjem poslovnog okruženja i konkurentnosti. Sudjelujući u takvim profesionalnim i sveobuhvatnim pregledima mi stječemo znanje za unaprjeđenje našega sustava regulatornih politika kako bi kreirali bolje propise za sve hrvatske građane te kako bi ispunili preduvjete za privlačenje stranih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo. OECD-ove analize investicijske i regulatorne politike i prateće preporuke logičan su nastavak naših aktualnih napora oko smanjivanja administrativnog opterećenja gospodarstva i jačanja investicijske klime. Stoga idemo dalje u pozitivnoj atmosferi aktualnog rasta BDP-a od 3,9 posto i smanjenja javnog duga treću godinu uzastopce”, rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

“Hrvatska je učinila važan napredak u poboljšanju svojih politika za korist svojega naroda”, rekao je Antonio Gomes, zamjenik direktora u OECD-u. “Dva izvješća o investicijskoj politici i o regulatornoj reformi, koja su izrađena u bliskoj suradnji s hrvatskom vladom, a sufinancirala ih je EU, pokazuju predanost Hrvatske u izgradnji okruženja koje privlači ulaganja, promiče razvitak domaćega privatnog sektora, potiče odgovorno poslovno ponašanje i omogućuje integralni pristup državnih tijela transparentnoj regulatornoj politici zasnovanoj na realnim pokazateljima. Postoje, dakako, prepreke i odgode, no iz iskustva znamo da ustrajnost uvijek donosi rezultate. Brza provedba preporuka politika, iz oba spomenuta izvješća, osigurat će daljnji održivi i uključivi gospodarski rast Hrvatske”.