Statistika

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku (DZS) je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

DZS pokriva statistička područja kao što su Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo, Industrija, energija i informacijsko društvo; Građevinarstvo; Trgovina i ostale usluge, robna razmjena s inozemstvom i turizam; Transport i komunikacije; Okoliš; Stanovništvo; Obrazovanje, znanost, kultura i socijalna skrb; Zaposlenost i plaće; Kazneno pravosuđe i socijalna zaštita (metodologija ESSPROS); Registri; Nacionalni računi; Cijene; Osobna potrošnja i pokazatelji siromaštva; te Strukturne poslovne statistike.

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka jedan je od nositelja aktivnosti službene statistike Republike Hrvatske.

Statistička područja koja pokriva obuhvaćaju Financijski sektor; Sektor opće države; Sektor inozemstva; Financijski računi; Vrijednosni papyri; Odabrane nefinancijske statistike; Platni sustavi; te Platne usluge.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za diseminaciju statističkih podataka iz područja tržišta rada koji se odnose na registriranu nezaposlenost, zapošljavanje s evidencije nezaposlenih osoba i slobodna radna mjesta.

Podaci koje pokriva su svrstani u četiri osnovne kategorije: Registrirana nezaposlenost; Ulasci u evidenciju; Izlasci iz evidencije; te Slobodna radna mjesta.