Tablica identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru

Tablica identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru