DIV d.o.o. SAMOBOR

DIV Grupa je 16. rujna 2013. otvorila novu tvornicu vijčane opreme u Kninu vrijednu 35 milijuna eura. Gradnja je započela 2010. godine, a posebna pažnja je posvećena  optimalizaciji procesa i iskorištenja energije radi postizanja pune konkurentnosti.

Na površini od 22.000 kvadratnih metara odvija se kompletna proizvodnja standardnih vijaka od pripreme do završne obrade. Instalirane su 23 linije za proizvodnju vijčane robe, 14 linija za valjanje navoja, 3 linije za toplinsku obradu vijčanog materijala kapaciteta 3 tone po satu svaka, 2 linije za površinsku zaštitu galvanskim cinčanjem kapaciteta oko 5 tona po satu svaka i nova poluautomatska pakirnica vijčanog materijala uz osiguranu transportnu komunikaciju željeznicom i cestom.

„Povećanjem narudžbi i potreba za vijčanom robom u Europi, DIV Grupa je odlučila investirati u proširenje kapaciteta i izgradnju nove tvornice u Kninu. Kompletna proizvodnja nove tvornice namijenjena je izvozu.“ – Tomislav Debeljak, vlasnik DIV Grupe.