ožujak 7, 2019

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr