14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 17 km (A3), 16 km (čvor Lekenik A11) km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Rijeka, 250 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 51 km

Barutana, Sisak Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Sisak
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 130.987
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 53.413
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
46182 * Ravno 1809_10 Javno Nema tereta Prodaja, najam prema procjeni
4512 * Ravno 1809_12 Javno Nema tereta Prodaja, najam prema procjeni
2719 * Ravno 1809_13 Javno Nema tereta Prodaja, najam prema procjeni

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 6,63
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 6,63
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Iznos komunalne naknade: KN = B x Kz x Kn x m2 B= 0,5 kn Kz=0,8 Kn=4 (2-10, za metalnu industriju 4) Iznos komunalne naknade = 1,60 kn x m2 Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje: u prvoj godini rada za 100%, 75 % u drugoj, u trećoj 50 % i u četvrtoj 25 %.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Ovisno o djelatnosti, od 0,045 eura do 0,39 eura.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Iznos komunalne naknade: KN = B x Kz x Kn x m2 B= 0,5 kn Kz=0,8 Kn=4 (2-10, za metalnu industriju 4) Iznos komunalne naknade = 1,60 kn x m2 Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje: u prvoj godini rada za 100%, 75 % u drugoj, u trećoj 50 % i u četvrtoj 25 %.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Za proizvodne građevine 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Naknada za uređenje voda iznosi 1,05 kn/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene obavljanju gospodarskih djelatnosti, 0,30 kn/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene proizvodnim i servisnim svrhama i prostorije za istraživanja i ispitivanja, 0,20 kn/m2 mjesečno za otvorene poslovne prostori namijenjene obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti, 0,50 kn/m2 mjesečno za izgrađeno te 0,10 kn/m2 mjesečno za neizgrađeno građevinsko zemljište. Naknada za zaštitu voda se plaća u iznosu od 0,90 kn/m3 za ispuštenu otpadnu vodu te 0,0009 kn za ispuštenu otpadnu vodu rabljenu u procesu hlađenja

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.