13. Šibensko-kninska županija

Broj stanovnika: 96.381
BDP po stanovniku: 10.398,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,80%
Prosječna bruto plaća: 1.186,00 EUR
Prosječna neto plaća: 897,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 18 km
Industrijski kolosijek: 4,5 km
Morska luka: Šibenik, 33 km
Zračna luka: Split, 34 km

Postojeći poduzetnici u zoni

„BUDIŠA“ d.o.o.
Djelatnost: Proizvodna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: DIONIČKO DRUŠTVO
Web stranica poduzetnika:

Cera Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Unešić
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 49.360
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 47.216
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje kig = 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 80 %
Dopuštena visina gradnje (m) 12,0 m (E = PR + 1)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,14 EUR/m2 ZA MJESEC
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,04
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,07
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,27

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.