10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 259.481
BDP po stanovniku: 10.232,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 16,00%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A1, 19,4 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 440 km
Zračna luka: Osijek - Klisa, 10 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PERUTNINA PTUJ d.o.o.
Djelatnost: PERADARSTVO
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.perutnina.com

CRODUX PLIN d.o.o.
Djelatnost: SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJA I TRGOVINA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.crodux-plin.hr

MLAKAR VILIČARI d.o.o.
Djelatnost: ZASTUPANJE ZA JUNGHEINRICH VILIČARE
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.mlakar-vilicari.hr

CONSORTIUM d.o.o.
Djelatnost: BOJE I LAKOVI, PROIZVODNJA , TRGOVINA I USLUGE
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ZWG d.o.o.
Djelatnost: PROIZVODNJA PAPIRNATIH PROZVODA ZA DOMAĆINSTVO, HIGIJENSKE I TOALETNE POTREBE
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Gospodarska zona Antunovac Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Antunovac
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 200.329
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 115.328
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2,4
Dopuštena visina gradnje (m) 13,50
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 5,17
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 5,17
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 5,17
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, djelomično oslobođenje.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,04
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,17
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.