14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Zona je uz pristupnu cestu. km
Autocesta: A3, 0 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 255 km
Zračna luka: Zračna luka Zagreb Franjo Tuđman, 90 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Lipovljani
Djelatnost: šumarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: RH
Web stranica poduzetnika: www.hrsume.hr

Lipovljani Lignum d.o.o.
Djelatnost: drvno-prerađivačka
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Florian Group
Web stranica poduzetnika: http://www.floriangroup.hr/

Gospodarska zona Blatnjača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Lipovljani
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.306.400
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 1.100.000
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
* Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 2,87/2,87

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,45
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,54
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,89
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Za prvih 8 godina u iznosu 100%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,48

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.