18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 3km
Autocesta: A5, 43 km
Industrijski kolosijek: 16 km
Morska luka: Rijeka, 454 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Osijek , 18 km

Gospodarska zona DUNAV Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Vukovar
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 513.331
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 513.331
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 6 nadzemnih etaža
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
65.833 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
11.183 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
5.889 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
35.458 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
1.440 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
6.927 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
16.240 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2
370.361 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja Početna kupoprodajna cijena zemljišta 9,13 EUR/m2

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Grad se u cijelosti odriče plaćanja komunalnog doprinosa za korisnike zone koji se bave proizvodnom djelatnošću
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,04
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade od trenutka dobivanja uporabne dozvole: - u prvoj godini 100% - u drugoj godini 50% - u trećoj godini 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,05
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,13
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,35
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.