7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.942
BDP po stanovniku: 8.954,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,00%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A2, 1 km
Industrijski kolosijek: U zoni km
Morska luka: Rijeka, 137 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 50 km

Postojeći poduzetnici u zoni

OZIMEC D.O.O.
Djelatnost: Prodaja i servisiranje malih poljoprivrednih proizvoda
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.ozimec.hr/naslovnica.html

MIRA SISTEM D.O.O.
Djelatnost: Prodaja limova
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.mira-sistem.hr/

GRADEX I CO D.O.O.
Djelatnost: Izgradnja cjevovodnih sustava
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://gradex-co.hr/o-nama/

Gospodarska zona Grada Zaboka Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Zabok
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.913.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 874.641
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) 15/20
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
29326 * Ravno Privatno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,66
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Da, oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 50% za izgradnju proizvodnih pogona.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,11-1,06
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Da, oslobođenje plaćanja komunalne naknade za novosagrađene objekte 100% u prvoj godini, 50% u drugoj godini i 25% u trećoj godini.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.