listopad 18, 2022

GOSPODARSKA ZONA INDUSTRIJSKA – obaveza izrade UPU-a – tumač znakovlja