9. Međimurska županija

Broj stanovnika: 105.250
BDP po stanovniku: 11.002,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,50%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 914,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 1,1 km
Autocesta: A4, 20 km
Industrijski kolosijek: 5,5 km
Morska luka: Rijeka , 270 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 110 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Izolamont
Djelatnost: Ostali građevinski instalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MW Product
Djelatnost: Strojna obrada metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.mwproduct.hr

Neugebauer
Djelatnost: Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.klotzki-maschinen.de/

Arteferro Dohomont
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Talijanska Republika
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.arteferro-dohomont.hr

Teracom
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.gradis.hr

Remenar MP
Djelatnost: Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Gospodarska zona Istok Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Goričan
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 215.053
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 145.838
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4 za građevne čestice do 1 hektar 0,6 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopušteni koeficijent iskoristivosti <=1,00
Dopuštena visina gradnje (m) 8,5
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
10000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,7
13608 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,7
17492 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,7
3000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,7
15552 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,7

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,06 EUR/m3, do 2000m3 - 100% cijene u EUR/m3
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Od 2000 – 4000 m3 – 80 % cijene u EUR/m3 - Od 4001 do 8000 m3 – 60 % cijene u EUR/m3 - Iznad 8000 m3 – iznos od 50 % cijene u EUR/m3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da,  Investitoru koji je ostvario pravo na povlaštenu cijenu temeljem odredbi članka 8. ove Odluke (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 85%), umanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 10%  Investitoru koji je ostvario pravo na povlaštenu cijenu temeljem odredbi članka 9. ove Odluke (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 95%), umanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 20%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,06 EUR/m3, do 2000m3 - 100% cijene u EUR/m3 KN = 0,4 x koeficijent namjene x 1 x m2 a) poslovni prostori koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne (na primjer: trgovina i pružanje usluga namijenjenih za obavljanje djelatnosti (na primjer: opskrba električnom energijom, plinom, klimatizacijom, građevinarstvo, trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, prostori za pružanje smještaja osim hotela, prostori za usluživanje hrane i/ili pića, informacije i komunikacije, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja, poslovanje nekretninama, stručne djelatnosti, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, kockanje, klađenje, trgovina i prijevoz, osobne usluge (frizer, urar, obućar, krojač i sl.), ugostiteljstvo itd.) – 4,00 b) poslovni prostor za proizvodne djelatnosti – 3,00 c) poslovni prostori za poljoprivredne djelatnosti i uzgoju životinja (npr. farme, plastenici, staklenici, skladišta za poljoprivrednu proizvodnju, silosi i sl.)- 1,00 d) otvorena i zatvorena skladišta u svrhu obavljanja djelatnosti trgovine, hladnjače, ugostiteljskih objekata, teretni terminali na GP Goričan te ostali poslovni prostori – 2,00 5. građevinsko zemljište koje služi obavljanju a) poslovne djelatnosti koje nisu proizvodne – 0,40 b) proizvodne poslovne djelatnosti – 0,30 c) poslovne djelatnosti za poljoprivredu i uzgoj životinja – 0,10
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da,  Investitor koji je ostvario povlaštenu cijenu zemljišta temeljem odredbi članka 8. ove Odluke (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 85%), oslobađa se od plaćanja 50% iznosa komunalne naknade na rok od godinu (1) dana, od početka obavljanja djelatnosti u Zoni,  Investitor koji je ostvario povlaštenu cijenu zemljišta temeljem odredbi članka 9. ove Odluke (umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 95%) oslobađa se plaćanja 50% iznosa komunalne naknade na rok od dvije (2) godine, od početka obavljanja djelatnosti u Zoni
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.