18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 39,1 km
Industrijski kolosijek: 10 km
Morska luka: Morska luka Ploče, 478 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa, Osijek, 37 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Cezareja d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.cezareja.hr/

CTE
Djelatnost: Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Komunalno društvo Ivankovo
Djelatnost: Komunalne djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://komunalno-drustvo-ivankovo.hr/

Vetarinarska stanica Vetam
Djelatnost: Veterinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://vetam.hr/

Drago Pejić
Djelatnost: Uslužne djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Cum Fructu d.o.o.
Djelatnost: Proizvodno uslužne djelatnosti u prehrambenoj industriji
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MV Logistic d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://mvlogistic.hr/

Gospodarska zona Ivankovo Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Ivankovo
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 209.160
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 130.060
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,5
Dopuštena visina gradnje (m) 18 (Iznimno i više)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,40
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,40
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,40
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Za objekte gospodarsko -proizvodne namjene u Gospodarskoj zoni
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,96-1,59
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prve dvije godine 100 % Treća i četvrta godina 50% Peta godina 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67-2,22
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,08-0,40
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13-0,65
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Određuju Hrvatske vode sukladno svojim tarifama

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.