2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.267
BDP po stanovniku: 7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,50%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 4 km
Industrijski kolosijek: 2 km
Morska luka: Port of Rijeka, 350 km
Zračna luka: Airport Klisa Osijek, 90 km

Poslovna zona „Jelas“ Ruščica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Klakar
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 124.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 83.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 9,1
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
48930 250*195,72 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
136451 250*545,80 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
10123 70*120 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
53845 300*220 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
99846 590*180 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
105393 250*430 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
160060 250*630 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
167662 250*510 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
181751 250*680 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
173014 320*510 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5
202042 240*800 Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 5/5

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,18
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,18
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,18
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,03
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,08
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 1,10

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.