11. Požeško-slavonska županija

Broj stanovnika: 64.084
BDP po stanovniku: 7.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 11,90%
Prosječna bruto plaća: 1.155,00 EUR
Prosječna neto plaća: 877,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 37,8 km
Industrijski kolosijek: 25 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 199 km

Gospodarska zona Kamenjača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Kutjevo
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 226.986
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 12.150
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 1,16
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,16
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, oslobođenje komunalnog doprinosa
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade 2 godine. Oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku, nema prireza
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.