15. Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 423.407
BDP po stanovniku: 9.302,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,80%
Prosječna bruto plaća: 1.249,00 EUR
Prosječna neto plaća: 933,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: direktan spoj na D1 km
Autocesta: A1, 9 km
Industrijski kolosijek: 30 km
Morska luka: Split, 30 km
Zračna luka: Zračna luka Split, 35 km

Postojeći poduzetnici u zoni

DTD d.o.o. Dugi Rat
Djelatnost: Proizvodnja ribarskog pribora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.dtd.hr

Obrt BRAĆA Sinj
Djelatnost: Kamenoklesarski obrt
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

C.MONT SINJ d.o.o. Glavice
Djelatnost: Proizvodnja rekvizita iz područja crne bravarije, tehničko održavanje strojeva i industrijskih postrojenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.cmont.hr

ALCA ZAGREB d.o.o. RLDC Kukuzovac Sinj
Djelatnost: Distribucija, logistika, upravljanje financijskim rizikom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.alca.hr/

OLASAGASTId.o.o. Turjaci Sinj
Djelatnost: Prerada i konzerviranje morskih plodova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.olasagastidoo.com

DELICIJE MAROVIĆ d.o.o. Turjaci Sinj
Djelatnost: Obrada i skladištenje mesa- pršutana
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

LOGISTIKA VIOLETA d.o.o. Sv. Ivan Zelina
Djelatnost: Distributivni centar
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.violeta.com

KUZMANIĆ I ŠIMUNOVIĆ GRUPA d.o.o. Split
Djelatnost: Projektiranje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.kuzmanic-simunovic.hr

Inter S.T.E.E.L. d.o.o. Kukuzovac Sinj
Djelatnost: Dobava i ugradnja betonskog željeza
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.intersteel.hr

LAGERMAX AED CROATIA d.o.o. Kukuzovac Sinj
Djelatnost: Špedicija, prijevoz automobila, i logistika
Zemlja porijekla: Republika Austrija
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.lafermax.com

TRAWLER d.o.o. Sinj
Djelatnost: Morski ribolov
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

SPECIALIS j.d.o.o. Split
Djelatnost: Uslužna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ELASTOPLAST d.o.o. Split
Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastičnih masa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.elastoplast.hr

NEIR d.o.o. Split
Djelatnost: Konzervacija-restauracija kamena, dukumentiranje kulturne baštine
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.neir.hr

PICO TRANS d.o.o. Sinj
Djelatnost: Transport, špedicija i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.picotrans.hr

Gospodarska zona Kukuzovac Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Sinj
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.570.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 722.325
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Od 0,4 do 1,6 zavisno o namjeni
Dopuštena visina gradnje (m) 15 m i više ukoliko to zahtjeva tehnološki proces
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,70
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,70 € u objektu proizvodne namjene
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,50
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Umanjena cijena za zonu Odlukom o komunalnom doprinosu
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Sukladno namjeni objekta
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Puni iznos komunalne naknade plaća se 5. godinu od početka rada objekta- prva godina oslobođenje 100%, druga 75%, treća 50% i četvrta 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Proizvodnja 0,039817 €/m2, poslovna 0,13935 €/ m2

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.