1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A11, 36 km
Industrijski kolosijek: 20 km
Morska luka: Luka Rijeka, 235 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 80 km

Postojeći poduzetnici u zoni

A.D.M. Obrt za pečenje, trgovinu, ugostiteljstvo, vl. Martino Smardžić, Split, Hrvatske mornarice bb
Djelatnost: Prerada i konzerviranje mesa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: n/p

Općina Štefanje
Djelatnost: Reciklažno dvorište Štefanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Općina Štefanje
Web stranica poduzetnika:

Gospodarska zona Laminska Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Štefanje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 302.058
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 252.698
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,45
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,60
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
4410 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31-10,07
33580 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3.31-10,07
60550 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31-10,07
29750 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31-10,07
15540 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31-10,07
36140 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 3,31-10,07

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,6
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,6
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,6
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Da, za sve djelatnosti oslobođenje 100%, osim za proizvodne pogone za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,11-2,22
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Da, oslobođenje u 1. godini 100%, u 2. godini 75, u 3. godini 50%, u 4. godini 25%, osim za proizvodne pogone za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.