18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 68,4 km
Industrijski kolosijek: 21,3 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek - Klisa, 58,6 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Općina Lovas
Djelatnost: Jedinica lokalne samouprave
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.lovas.hr

Gospodarska zona Lovas Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Lovas
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 97.602
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 97.602
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,26 EURA/m²
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,26 EURA/m²
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,26 EURA/m²
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Postoji mogućnost oslobađanja odlukom predstavničkog tijela
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,62 EURA/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,89 EURA/m²
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,11 EURA/m²
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,17 EURA/m²
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14 EURA/m²

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.