10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A3, 35 km
Industrijski kolosijek: Osijek, 15 km km
Morska luka: Luka Rijeka, 435 km
Zračna luka: Osijek , 35 km

Postojeći poduzetnici u zoni

SOLIUM d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja vrata i prozora od metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.solium.hr

ATALIA d.o.o.
Djelatnost: Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AM AGRO d.o.o.
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

STROPING d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

BELPROM d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

GMK d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Gospodarska zona Petrijevci Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Petrijevci
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 69.701
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 12.666
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60 %
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1235 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti
1694 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti
2083 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti
2471 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti
3522 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti
1661 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja prema procjeni tržišne vrijednosti

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,04
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,01 – 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.