9. Međimurska županija

Broj stanovnika: 105.250
BDP po stanovniku: 11.002,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,50%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 914,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,8km
Autocesta: A1, 2 km
Industrijski kolosijek: 12 km
Morska luka: Luka Rijeka, 255 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 90 km

Gospodarska zona Podbrest Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Orehovica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 115.235
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 105.311
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4 za građevne čestice do 1 hektar 0,6 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 8,5
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
8944 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,85
8459 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,85
8127 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,70
7717 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,70
7251 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,70
6756 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,70
12340 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,70

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,33 EUR-a (Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 odnosno po m2 za otvorene građevine – Zona I.)
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,33 EUR-a (Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 odnosno po m2 za otvorene građevine – Zona I.)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Poslovni prostor do 1.000 m2 – 0,27 EUR-a Poslovni prostor iznad 1.001 m2 – 0,13 EUR-a Skladišni prostor uz poslovni – 0,13 EUR-a Poslovni prostor – trgovina – 0,27 EUR-a Poslovni prostor – ugostiteljstvo – 0,27 EUR-a Ostale uslužne djelatnosti – 0,27 EUR-a
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, U skladu s Odlukom: Privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade investitorima izgradnje novih objekata za obavljanje poslovne djelatnosti za prvu godinu poslovanja objekta
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 1,41
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Poslovne građevine 0,04 EUR

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.