20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Ž3036 – 0,0 km km
Autocesta: A2, 7 km
Industrijski kolosijek: Željeznička postaja Pojatno - 0,0 km km
Morska luka: Luka Rijeka, 179 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 39 km

Postojeći poduzetnici u zoni

TRANSEURO ADRIA
Djelatnost: Transport, skladištenje, održavanje autombila
Zemlja porijekla: Francuska Republika
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.transeuroadria.hr

ROFIX
Djelatnost: Proizvodnja građevinskih materijala
Zemlja porijekla: Republika Austrija
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.roefix.com

ZAPREŠIĆANKA
Djelatnost: Trgovina, marketing, usluge, turizam
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.zapresicanka.hr

ARMOMAX
Djelatnost: Izrada armature
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.armomax.hr

Gospodarska zona Pojatno Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Zaprešić
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 491.800
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 125.700
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti proizvodna namjena: 2,0, poslovna namjena: 2,4
Dopuštena visina gradnje (m) proizvodna namjena: maksimalno 4 nadzemne etaže ili 15,0 m od terena do vijenca, − iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtne površine) može biti i viši od navedenog u prethodnim alinejama (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m, poslovna namjena: maksimalno 5 nadzemnih etaža ili 18,0 m od terena do vijenca
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 7,96
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 15% popusta na jednokratno plaćanje
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,26E/m2 za proizvodne djelatnosti, 0,45E/m2 za ostale djelatnosti
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,66
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,11
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,19
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,13E/m2 za trgovinu i usluge, 0,03E/m2 za proizvodne djelatnosti

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.