15. Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 423.407
BDP po stanovniku: 9.302,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,80%
Prosječna bruto plaća: 1.249,00 EUR
Prosječna neto plaća: 933,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, 0,3 km
Industrijski kolosijek: 30 km
Morska luka: Luka Ploče, 30 km
Zračna luka: Zračna luka Split, 115 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Moding Junior d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.moding-junior.hr

Mesna industrija braća Pivac
Djelatnost: Prerada i konzerviranje mesa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.pivac.hr

Sonnen Klar d.o.o.
Djelatnost: Hoteli i sličan smještaj
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ARHIVOLT d.o.o. Vrgorac
Djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ELEKTRO MILAS d.o.o Ljubuški
Djelatnost: Ostali građevinski instalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://elektromilas.com

JUR PROM d.o.o . Ljubuški
Djelatnost: Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.jurprom.com/

PROMET MAKARSKA d.o.o.
Djelatnost: Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.promet-makarska.hr/

Poduzetnička zona Ravča Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Vrgorac
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 68.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 0
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Proizvodna (0,8) ; poslovna (1,2)
Dopuštena visina gradnje (m) 14 ( do vijenca građevine)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Do 600 m³ - 1,27 EUR /m³ Od 601-1500 m³ - 1,02 EUR/ m³ Od 1501-6000 m³ - 0,89 EUR/ m³ Preko 6000 m³-0,64 EUR/ m³
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) Do 600 m³ - 1,27 EUR /m³ Od 601-1500 m³ - 1,02 EUR/ m³ Od 1501-6000 m³ - 0,89 EUR/ m³ Preko 6000 m³-0,64 EUR/ m³
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Do 600 m³ - 1,49 EUR /m³ Od 601-1500 m³ - 1,34 EUR/ m³ Od 1501-6000 m³ - 1,19 EUR/ m³ Preko 6000 m³-1,04 EUR/ m³
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,03-0,32
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, The possibility of partial or complete exemption from the payment of the communal contribution
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Ovisno o vrsti djelatnosti, a sukladno Uredbi Vlade RH o visini naknade za uređenje voda: Tarifni razred 1. ( trgovina i usluge) – 0,14 EUR/m2 Tarifni razred 2. ( proizvodnja) – 0,04 EUR/m2

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.