9. Međimurska županija

Broj stanovnika: 105.863
BDP po stanovniku: 11.476,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 5,00%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 914,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,0 km
Autocesta: A4, 28 km
Industrijski kolosijek: 6 km
Morska luka: Rijeka , 280 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 125 km

Gospodarska zona Sveti Martin na Muri Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Sveti Martin na Muri
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 310.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 85.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4 za građevne čestice do 1 hektar 0,5 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2 za građevne čestice do 1 hektar 1,5 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopuštena visina gradnje (m) 8,80
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 50 dB
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1.500-6.500 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja 5

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, mogućnost djelomičnog oslobođenja
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,53
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, mogućnost djelomičnog oslobođenja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,77
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,36
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,52
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.