7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A2, 20 km
Industrijski kolosijek: 0,3 km
Morska luka: Luka Rijeka, 203 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 58 km

Gospodarska zona Zlatar Bistrica Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Zlatar Bistrica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 265.116
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 58.500
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,5
Dopuštena visina gradnje (m) 11
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,40
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,40
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 50% za izgradnju na zemljištu kupljenom od Općine
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,07
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje plaćanja komunalne naknade za novoizgrađene objekte 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini ako se zapošljava 100 i više radnika
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,34
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,1

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.