1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izvršiti radove rekonstrukcije km
Autocesta: A3, 14 km
Industrijski kolosijek: 5 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 200 km

Gospodarsko-poduzetnička zona “Rižino polje” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Brodski Stupnik
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 405.452
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 99.342
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje do 50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Nije definirano
Dopuštena visina gradnje (m) upravni dio: podrum+ dvije nadzemne etaže, proizvodna: prema tehnologiji
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, u visini 50 % iznosa komunalnog doprinosa oslobađaju se sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju graditi proizvodno-industrijske objekte, objekte za uslužne djelatnosti i druge poslovne djelatnosti, a imaju registrirano sjedište ili izdvojeni pogon na području Općine Brodski Stupnik.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,6
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za prvu godinu investiranja sve pravne i fizičke osobe koje grade proizvodno-industrijske objekte, objekte za uslužne djelatnosti i druge poslovne djelatnosti, a imaju registrirano sjedište ili izdvojeni pogon na području Općine Brodski Stupnik, a nakon isteka roka od godinu dana komunalnu naknadu plaćaju u cijelosti.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,03

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.