5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu.
Autocesta: A1, 21 km
Industrijski kolosijek: 22 km
Morska luka: Luka Rijeka, 144 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 40 km

Gospodarsko proizvodna zona “Lasinja” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Lasinja
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 90.677
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 90.677
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Ukupno 40 %, a pojedinačnih čestica 50%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 8 m do vijenca
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,26
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 2,26
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,26
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Općinsko vijeće može u potpunosti osloboditi od obveze plaćanja
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Za proizvodne djelatnosti 1,02; za neproizvodne 3,19
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,08
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04 (mjesečno)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.