10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 23 km
Industrijski kolosijek: 0,1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 448 km
Zračna luka: Zračna luka Osijek , 46 km

Postojeći poduzetnici u zoni

HIDROBEL d.o.o.
Djelatnost: Javna opskrba i javna odvodnja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Grad Belišće i Općina Marijanci
Web stranica poduzetnika: www.hidrobel.hr

ROYROYAL D d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Laslo Lang i Andrea Barilovits, Mađarska
Web stranica poduzetnika:

Gospodarska zona “Kod pruge” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Belišće
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 55.540
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 5.885
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,45
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5855 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2,20

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 100% oslobađanja za više od 50 radnih mjesta, 75% za 10-49 radnih mjesta, 50% za sve gospodarsko-poslovne objekte
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,016
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,74
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,32
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,08
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,48

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.