2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.267
BDP po stanovniku: 7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,50%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A3, 5 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek, 80 km

Postojeći poduzetnici u zoni

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.ddmontaza.hr/

ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA d.o.o
Djelatnost: Opskrba parom i klimatizacija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.duro-dakovic.com/hrvatski/naslovnica_1/

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.
Djelatnost: Upravljačke djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.duro-dakovic.com/hrvatski/naslovnica_1/

ĐURO ĐAKOVIĆ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d.
Djelatnost: Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.ddir.duro-dakovic.com/

KOŽUL d.o.o
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

DAR d.o.o
Djelatnost: Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://dar.hr/

ĐURO ĐAKOVIĆ specijalna vozila dd
Djelatnost: Proizvodnja motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://ddsv.hr/about.php

ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA d.o.o.
Djelatnost: Energetski uređaji i postrojenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.ddtep.hr/

SAINT JEAN INDUSTRIES d.o.o.
Djelatnost: Lijevanje lakih metala
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.st-ji.com/en/sji-group-english/

Industrijska zona Đuro Đaković Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Slavonski Brod
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 911.287
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 87.952
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5-0,75
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0-2,25
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4,72
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4,72
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Potpuno ili djelomično, sukladno Odluci o kom. doprinosu
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,1-0,32 ovisno o namjeni
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Potpuno ili djelomično, sukladno Odluci o kom. naknadi
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.