10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,2 km
Autocesta: A5, 20 km
Industrijski kolosijek: 2 km
Morska luka: Luka Rijeka, 450 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa Osijek, 45 km

Industrijska zona Grada Valpova Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Valpovo
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 328.570
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 235.183
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,60
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
13921 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
11979 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
9979 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
11186 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
18638 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
20148 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
69308 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
19072 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
14948 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
26965 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
8788 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12
10216 * Ravno ZK_detalji uloška GK VALPOVO Javno Nema tereta Prodaja 2,12

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,14
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, odlukom Gradskog vjeća ili Gradonačelnika ako postoji poseban interes
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) nije određeno
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.