16. Varaždinska županija

Broj stanovnika: 158.487
BDP po stanovniku: 11.622,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 3,20%
Prosječna bruto plaća: 1.218,00 EUR
Prosječna neto plaća: 917,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,2 km
Autocesta: A1, 40 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Rijeka, 240 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb , 80 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Ivkom d.d.
Djelatnost: Komunalno društvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Grad Ivanec i općine
Web stranica poduzetnika: www.ivkom.hr

WE-KR d.o.o.
Djelatnost: Metaloprerađivačka
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: WE-KR d.o.o.
Web stranica poduzetnika: www.we-kr.com

Ivkom plin d.o.o.
Djelatnost: Komunalno društvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Grad Ivanec i općine
Web stranica poduzetnika: www.ivkom-plin.hr

IVKOM -VODE D.O.O.
Djelatnost: Komunalno društvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: JLS
Web stranica poduzetnika: www.ivkom-vode.hr

BGW D.O.O.
Djelatnost: Elektronika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: BGW Group
Web stranica poduzetnika: www.bgw.com

Industrijska zona Ivanec Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Ivanec
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 300.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 16.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
16000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 12

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4,8
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4,8
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, trajno 100% oslobođenje.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100% na rok od 5 godina
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 3,7
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 1,1
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,12
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.