10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 34 km
Industrijski kolosijek: Nema. Prihvatni kolodvor Našice udaljen 3 km km
Morska luka: Luka Rijeka, 385 km
Zračna luka: Osijek, 66 km

Industrijska zona Našice Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Našice
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 657.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 87.838
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2
Dopuštena visina gradnje (m) 18 (dio građevine može biti i viši ako to zahtjeva tehnološki proces)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,08
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Investitor se do isteka pete godine od dana početka obavljanja djelatnosti oslobađa plaćanja komunalne naknade
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,75
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,32
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,32
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14 mjesečno za poslovne usluge i trgovinu- tar. Razred 1. 0,04 mjesečno za proizvodne djelatnosti- tar. Razred 2.

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.